Säker åtkomst!

Reparbete på höga höjder

Våra lösningar Kontakta oss

Underhåll och inspektion

Underhåll och inspektion på svåråtkomliga platser, hög höjd eller slutna utrymmen.

Maximal säkerhet

Vi sätter säkerheten för våra klienter och medarbetare i första rummet.

Ett bra alternativ för miljön

Där metoden att använda rep passar bra blir det både säkrare, mer miljövänligt, och mer kostnadseffektivt.

Om oss på Ropeteam

Reparbete är det vi jobbar med. Det betyder att vi utför olika arbeten hängandes i rep. Ett mycket bra alternativ när det gäller arbete på höjder gentemot andra lösningar såsom lift, krankorg eller ställning.